Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her finder du svar på ofte stille spørgsmål i eibabo® stores.

Top 3 FAQs

1. Hvordan fungerer toldbehandlingen hos eibabo®, og hvilken told skal jeg betale?

Hvert enkelt land opkræver forskellige gebyrer, afhængig af varens klassificering (toldtarifnummer). Ved alle transaktioner med levering til udlandet (tredje- og EFTA-lande) identificeres produkterne via et toldtarifnummer, som ved eksport er ottecifret og ved import har elleve cifre. På grund af kodningen kan varer (serviceydelser er udelukket) i næsten hvert land klassificeres entydigt af toldmyndighederne, således kan toldmyndigheden registrere dem skattemæssigt eller oprette statistikker over varestrømme. Uden et toldtarifnummer kan en vare ikke eksporteres til EFTA- eller tredjelande. Hvert enkelt land har også forskellige regler mht. toldfritagelse.

Hvert enkelt land har standard toldsatser, som gælder for import af varer. Der findes også såkaldte præferencetoldsatser, som anvendes under bestemte forudsætninger og som regel er meget lavere end standard toldsatsen.

Om varerne er præferentielle eller ikke, er f.eks. afhængig af varernes oprindelse og om der findes præferenceaftaler mellem EF og importlandet, f.eks. findes sådanne aftaler med EFTA-staterne Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Import med præferencetoldsats, som hyppigt er på 0 %, bevilges, hvis den importerede vare er et oprindelsesprodukt iht. præferenceaftalen. Dette er kun tilfældet, hvis varen helt igennem er fremstillet eller forarbejdet i aftalepartens land eller territorie.

eibabo® er et foretagende under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er en af de få eksportører i denne branche, der er godkendt af det tyske toldvæsen. Tolden kontrollerer flere gange om året, at alle kriterier overholdes. eibmarkt®.com GmbH er koblet på AEB GmbH's datacenter og agerer iht. den af den tyske forbundsskattedirektion (Bundesfinanzdirektion) certificerede ATLAS-metode. Med vores egen digitale toldbehandling kan vi hurtigt og ubureaukratisk iagttage og påvirke processer. Vores medarbejdere er omfattende uddannet på dette system og taler flere sprog for at kunne svare på internationale kundeforespørgsler.

Det betyder, at vi fremskaffer alle varedokumentationer (oprindelsescertifikater, varecertifikater, præferencedokumentationer, andre påkrævede ledsagedokumenter i importlandet), der er nødvendige til eksporten, så du får bedste komfort og sikkerhed. Desuden deklareres hver vareforsendelse faglig korrekt, så du som kunde ikke har unødvendigt ekstra arbejde og problemer med posten og tolden.

2. Er told og skatter inkluderet i eibabo® leveringer til EFTA- eller tredjelande?

Udelukkende DHL fortoldningsgebyret (postfortoldningsgebyr) er hos eibabo® allerede inkluderet i forsendelsesomkostningerne "DHL International" og "DHL Express".

Ellers er ingen told, skatter (f.eks. importmoms) eller andre gebyrer i importlandet fra EFTA- eller tredjelande indeholdt i vores samlede omkostninger, de skal generelt afholdes af kunden selv, og evt. oplysninger for det pågældende toldland indhentes hos DHL.

Toldlandenes told- og importbestemmelser er meget forskellige. Oplysninger om fakturering kan her kun fås i selve modtagerlandet hos toldmyndighederne eller det pågældende forbundskontor for udenrigshandel (Bundesagentur für Außenwirtschaft).

3. Hvordan er fremgangsmåden ved annullering eller leveringsvanskeligheder, når beløbet allerede er overført?

Hvis du har sendt og betalt en bestilling og der under ordrebehandlingen foretages ændringer af vareværdien af dig eller os, f.eks. leveringsvanskeligheder hos enkelte produkter, levering af alternative produkter, delvis annullering osv., kan forløbet f.eks. være således:

Du har afgivet en bestilling med to produkter, f.eks. via "PayPal" eller "Kreditkort". Et af de to produkter kan dog ikke leveres. I dette tilfælde modtager du først en information herom via mail med de forskellige muligheder, du kan vælge iblandt. Sæt du bestemmer dig for ikke at annullere hele ordren, men for levering af det disponible produkt, så modtager du en ændret ordremodtagnings- og leveringsbekræftelse med det aktuelle beløb, som i hvert tilfælde kun kan være lavere. Nøjagtigt dette beløb debiteres dig så og differensbeløbet refunderes, hvis det allerede er trukket fra din konto.

Svar ikke fundet?
Gør brug af vores kontaktformular for at stille dit spørgsmål: Kontaktformular