Almindelige handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

De efterfølgende handelsbetingelser gælder for alle bestillinger fra forbrugere og erhvervsdrivende via vores onlineshop.

Forbruger er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, som hverken kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige beskæftigelse. Erhvervsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med egen retsevne, som indgår en retshandel, der kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige beskæftigelse.

Overfor erhvervsdrivende gælder disse handelsbetingelser også for fremtidige forretningsforbindelser, uden at vi endnu engang særskilt skal henvise til dem. Hvis den erhvervsdrivende anvender modstridende eller supplerende handelsbetingelser, så modsiges de hermed; de bliver kun en del af aftalen, hvis vi udtrykkeligt har givet vores samtykke.


2. Aftalepartner, indgåelse af aftale

Der indgås en aftale med eibmarkt.com GmbH.

Visningen af produkterne i online-shoppen er ikke et retligt bindende tilbud, men et uforbindende online-katalog. Du kan først lægge vores produkter uforbindende i indkøbskurven og til enhver tid korrigere dem, inden du sender din forbindende bestilling ved at anvende den her i bestillingsforløbet viste og forklarede korrektionshjælp. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver du en bindende bestilling på de varer, der ligger i indkøbskurven.

Teknisk bestillingsbekræftelse (1. mail efter du har sendt din bestilling):

Umiddelbart efter at du har sendt din bestilling, bekræftes modtagelsen af bestillingen pr. mail. Denne automatisk genererede ordrebekræftelse er ingen indgåelse af aftale ved eibmarkt.com GmbH, men dokumenterer kun, at ordren blev modtaget elektronisk. Vi vil så omgående kontrollere din bestilling.

Ordrebekræftelse (2. mail efter du har sendt din bestilling):

Købsaftalen indgås først med vores ordrebekræftelse og bekræftelse af leveringsdato. Som regel modtager du den samme dag (dag =mandag til fredag, ingen helligdag i forbundslandene Bayern eller Sachsen i Forbundsrepublikken Tyskland), dog senest den derpå følgende dag, oprettet af en af vores medarbejdere.


3. Aftalesprog, gemt aftaletekst

De for aftalens indgåelse mulige sprog er som følger:

dansk

Vi gemmer aftaleteksten og sender dig bestillingsdataene og vores handelsbetingelser pr. mail. Du kan se aftaleteksten i vores kunde-login.


4. Priser

Overfor forbrugere inden for den Europæiske Union oplyses priserne inkl. lovbestemt moms. Ved bestillinger fra forbrugere fra ikke-EU-lande opkræves ingen moms, således at der hverken vises eller opkræves moms. De viste priser er dog altid totalpriser. Levering og fakturering er så uden moms og ufortoldet.

Valutaer og omregningskurs

Hos eibabo® vises alle priser i den valgte valuta. Alt efter valgt shop kan udvalget af valutaer variere (f.eks. være begrænset ved eibabo®-landeshops). Bestillinger oprettes i systemet med den viste pris og den valgte valuta. En senere ændring af den valgte valuta for en afsluttet bestilling er ikke muligt.

Den aktuelle eibabo®-omregningskurs beregnes på basis af den Europæiske centralbanks ECB's officielle valutakurs samt et sikkerheds- og tillægsbeløb. En ændring af omregningskursen bliver virksom direkte og uden forudgående meddelelse. Afgørende for valutaomregningen er de gældende priser i EUR på bestillingstidspunktet i eibabo®-shoppen. Under bestillingsprocessen informerer vi dig om den aktuelt gældende omregningskurs af din valgte valuta i forhold til EUR. Desuden oplyser vi totalbeløbet i EUR i shoppen, inden du sender bestillingen.

Din bestilling faktureres generelt i EUR med det i ordremodtagelses- og leveringsdatobekræftelsen oplyste ordrebeløb. Du finder oplysninger om den gældende omregningskurs fra EUR til din i bestillingsforløbet valgte valuta både i vores ordremodtagelses- og leveringsdatobekræftelse samt i den tilsendte faktura. Tilbagebetaling af ordrebeløbet efter annullering af ordren er generelt i EUR. Der tilbagebetales generelt det i ordremodtagelses- og leveringsdatobekræftelsen oplyste ordrebeløb i EUR.


5. Forsendelsesomkostninger, leveringsbetingelser

Foruden de oplyste produktpriser beregnes forsendelsesomkostninger.

Forsendelsesomkostningerne beregnes på grundlag af vægten af de produkter, der ligger i din indkøbskurv samt leveringsadresse og den   aktuel valgte forsendelsesmåde. Forsendelsesomkostningerne beregnes på grundlag af vægten af de produkter, der ligger i din indkøbskurv samt leveringsadresse og den aktuel valgte forsendelsesmåde. Særlige leveringsformer, f.eks. betinget af specialprodukter (uhåndterlig/vægt/levering fra speciallager eller direkte fra producenten), sendes også uden særskilt meddelelse med alternative pakkeservicer (f.eks. GLS) uden merpris. Hvert produkt har sin individuelle vægt, som er gemt i databasen (vises ikke direkte). Alle vores forsendelsespartneres leveringskonditioner for de varer, der ligger i indkøbskurven, er sammen med deres vægt gemt centralt i shop-databasen for alle lande,. For beregning og visning af forsendelsesomkostningerne kan de ønskede varer indlæses i indkøbskurven via indkøbskurv-/rabatsymbolet i produktets detaljevisning. Her kan forsendelsestype/-omkostninger kontrolleres nøjagtigt. Forsendelsesomkostningerne vises ved hvert produkt. Forsendelsesomkostningerne beregnes på grundlag af den samlede vægt af de produkter, der ligger i din indkøbskurv (ved mere end et produkt i indkøbskurven) samt leveringsadresse og aktuelt valgt forsendelsesmåde. Forsendelsesomkostningerne i indkøbskurven beregnes kun på ny, hvis der lægges flere produkter i indkøbskurven eller leveringsland hhv. forsendelsesmåde ændres.

Især ved levering til udlandet (tredjelande) kan der være store forskelle mellem konditionerne for de forsendelsesmåder, der står til rådighed. Derfor kan kunden inden bestilling altid selv vælge den billigste eller mest passende forsendelsesmåde direkte i indkøbskurven. Leveringer til IKKE-EU-lande gennemføres generelt ufortoldet, forsendelsesomkostningerne indeholder ingen toldgebyrer. Særlige leveringsformer, f.eks. betinget af specialprodukter (uhåndterlig/vægt/levering fra speciallager eller direkte fra producenten), sendes også uden særskilt meddelelse med alternative pakkeservicer (f.eks. GLS) uden merpris. Der er ingen told, andre gebyrer eller evt. opkrævede skatter (f.eks. importafgifter) i importlandet ved tredjelande i vores forsendelsesomkostninger, de skal generelt afholdes af kunden selv og evt. oplysninger for det pågældende toldland indhentes hos DHL. Her findes stærkt afvigende omkostninger. Vores transportpartner DHL er forpligtet til at opkræve alle disse gebyrer hos kunden og transportere dem til de respektive myndigheder. Her bør hver kunde selv informere sig hos DHL, hvor høje disse gebyrer er for den pågældende varetarifgruppe i mållandet. Toldlandenes told- og importbestemmelser er meget forskellige. Oplysninger om fakturering kan her kun fås i selve modtagerlandet eller direkte hos toldmyndighederne. Andre informationskanaler er: www.zoll.de eller den tyske Bundesagentur für Außenwirtschaft.


For erhvervsdrivende inden for EU
(leveringer inden for Fællesskabet)

Ved et CVR-nummer, der er blevet bekræftet som værende korrekt, kræves den præcise angivelse af virksomhedens navn. Der gennemføres altid en yderligere kontrol inden ordre- og leveringsbekræftelse. Evt. stilles yderligere spørgsmål vedrørende varens modtager eller dens fuldmægtige. På grund af vores opsynspligt og forpligtelse til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, skal vi kontrollere disse oplysninger. Hvis der ikke svares på yderligere spørgsmål til CVR-nummeret, faktureres automatisk inklusive moms.


Oplysninger om bearbejdningsgebyrer ved leveringer til EFTA- eller tredjelande:

Ved valg af et tredjeland (inkl. EFTA-stater, f.eks. Norge eller Schweiz) som leveringsland opkræves yderligere gebyrer for oprettelsen af de nødvendige eksportdokumenter. Gebyret er – alt efter leveringsland – forskelligt, den nøjagtige størrelsesorden vises direkte i indkøbskurven og repræsenterer ingen toldgebyrer, men kun de interne omkostninger til oprettelse af eksportdokumenter og følgesedler ved udlandslevering til tredjelande (f.eks.: Fremskaffelse af produktrelaterede erklæringer fra langtidsleverandører og præferencedokumentationer samt oprettelse af udførsels-/eksportdokumenter).


DHL yderzonetillæg

Ved levering til afsides liggende områder kan DHL opkræve et såkaldt yderzonetillæg. Om der i det enkelte tilfælde skal betales et sådant yderzonetillæg, afgøres på grundlag af postnummeret. I så fald vises tillæggets nøjagtige størrelsesorden direkte i varekurven (Remote Area-tillæg).

Nærmere oplysninger om forsendelsesomkostningernes størrelse finder du hos tilbuddene.

Alle varer i shoppen med leveringstid mindre end/lig med 3 dage (1, 1-2 dage, dag = mandag til fredag, ingen helligdag i forbundslandet Bayern eller Sachsen i Forbundsrepublikken Tyskland) er centrallagervarer og kan leveres straks. I produktoversigten kan straks tilgængelige produkter allerede kendes på et tilsvarende symbol. Produkter med leveringstid på mere end 3 dage (dag = mandag til fredag, ingen helligdag i forbundslandet Bayern eller Sachsen i Forbundsrepublikken Tyskland) i produktdetaljevisningen er bestillingsvarer, specielt fremstillede produkter eller leveres fra lagere direkte hos leverandøren og kan leveres med kort varsel inden for 3-13 dage (alt efter oplysningen i produktets detaljevisning). Det er også muligt, at produktgrupper først fremstilles hos producenten på bestilling.


6. Betaling

I vores shop står forskellige, til dels landespecifikke betalingsmåder til rådighed. Der kan først vælges en bestemt betalingsmåde, når den pågældende betalingsserviceudbyders forudsætninger er opfyldt.

I detaljer kan betaling grundlæggende ske via følgende betalingsmåder:


Forudbetaling

Ved valg af betalingsmåde Forudbetaling meddeler vi vores bankforbindelse med separat mail og leverer varen efter modtagning af beløbet.


Kreditkort

Samtidig med din bestilling meddeler du os dine kreditkortdata.

Efter at du har legitimeret dig som retmæssig kortindehaver opfordrer vi direkte efter bestilling din kreditkortudbyder til at gennemføre betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortvirksomheden og debiteres dit kort.

Oplysning om 3D Secure-metoden

I vores onlineshop kan du anvende den såkaldte 3D-Secure-metode ("MasterCard SecureCode" eller "Verified by VISA). Dette er en autentificeringsmetode, med hvilken det sikres, at vi som retmæssig onlineforhandler og du som retmæssig kortindehaver deltager i den konkrete transaktion. På denne måde minimeres sikkerheds- og bedrageririsikoen.

For at fastlægge adgangskoden skal du som kunde registrere dog hos din kortudstedende bank.. Efter tilmelding og registrering af dit kreditkort kan du anvende dit kreditkort med 3D Secure-koden. Foruden de sædvanlige data (s.o.) skal du også oplyse 3D-koden ved online-bestillinger.


SEPA Direct Debit

Samtidig med din bestilling meddeler du os en SEPA-debitering. Vi vil informere dig om datoen, hvor vi debiterer kontoen (såkaldt Prenotification). Med meddelelsen om SEPA-debitering opfordrer vi vores bank til at gennemføre betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk, og din konto debiteres.

Kontoen debiteres, inden varen sendes.

Fristen for meddelelsen om datoen for debitering af kontoen (såkaldt prenotification-frist) er 7 dage.


PayPal

Under bestillingsprocessen sendes du videre til onlineudbyderen PayPal's hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via PayPal skal du være registreret eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte betalingsanmodningen til os. Efter din bestilling i shoppen opfordrer vi PayPal til at gennemføre betalingstransaktionen.

Direkte herefter gennemføres betalingstransaktionen automatisk af PayPal. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren.


Sofort

Efter bestillingen sendes du videre til onlineudbyderen Sofort GmbH's hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via Sofort skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Sofort, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter af Sofort, og din konto debiteres.


Przelewy24

Med betalingsmåden Przelewy24 tilbyder vi en af de mest anvendte online-banking-metoder i Polen. Przelewy24 anvender online-bankautentificeringen til overførsler i realtid, understøttes af alle banker i Polen og når ud til et stort antal polske onlinebanking-kunder.  For at kunne betale faktureringsbeløbet via Przelewy24 skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Przelewy24, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


Trustly

Trustly er en i Sverige udviklet online-banking-løsning, som understøttes af 43 banker i 7 europæiske lande og bruges af omkring 51 millioner forbrugere. For at kunne betale faktureringsbeløbet via Trustly skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Trustly, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


Giropay

Efter bestillingen sendes du videre til din banks hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via Giropay skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Giropay, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


EPS-overførsel

Online-betalingsmetoden EPS (Electronic Payment Standard) er en simpel og sikker online-betalingsmåde fra de østrigske banker til køb i webshops eller afvikling af elektroniske embedsforretninger (E-Government) i Østrig.

Efter bestillingen sendes du videre til din banks hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via EPS skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos EPS, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


iDEAL

Med iDEAL tilbyder vi en standard betalingsmåde til sikre online-betalinger direkte mellem bankkontoer, som er en af de mest populære betalingsmåder i Holland.

Efter bestillingen sendes du videre til din banks hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via iDEAL skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos iDEAL, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


Bancontact

Dette er en af de mest populære betalingsmåder i Belgien

Efter bestillingen sendes du videre til din banks hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via Bancontact skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Bancontact, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


Poli

Poli er et online-betalingssystem fra Australien, som muliggør betaling via online-banking.

Efter bestillingen sendes du videre til din banks hjemmeside. For at kunne betale faktureringsbeløbet via Poli skal du have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til deltagelse hos Poli, legitimere dig tilsvarende og bekræfte betalingsanmodningen til os. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart herefter, og din konto debiteres.


Amazon Pay

Under bestillingsprocessen sendes du videre til onlineudbyder Amazons hjemmeside inden bestillingen afsluttes i vores online-shop. For at betale faktureringsbeløbet via Amazon skal du være registreret eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata. Her kan du vælge den hos Amazon gemte levringsadresse og betalingsmåde, bekræfte brugen af dine data gennem Amazon og bekræfte betalingsanmodningen til os. Efterfølgende sendes du tilbage til vores onlineshop, hvor du kan afslutte bestillingsprocessen.

Efter din bestilling i shoppen opfordrer vi Amazon til at gennemføre betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af Amazon. Yderligere oplysninger får du under bestillingsproceduren.


Faktura

Du betaler fakturabeløbet efter modtagelse af varen og fakturaen ved overførsel til vores bankkonto. Vi tager forbehold for kun at tilbyde køb på faktura efter en positiv soliditetskontrol.


7. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom, indtil den er helt betalt.

For erhvervsdrivende gælder supplerende: Vi tager forbehold for, at varen forbliver vores ejendom, indtil alle fordringer fra en løbende forretningsforbindelse er fuldstændig betalt. Du må sælge forbeholdsvaren videre ved ordentlig forretningsvirksomhed; alle fordringer, som opstår i forbindelse med dette videresalg transporteres – uafhængig af en forbindelse eller blanding af forbeholdsvaren med en ny genstand – forud til os med det beløb, som udgør fakturabeløbet, og vi modtager denne transport. Du forbliver bemyndiget til at inddrive fordringen, men vi må også selv inddrive fordringen, såfremt du ikke efterkommer dine betalingsforpligtelser.


8. Transportskader

For forbrugere gælder:

Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, skal sådanne skader om muligt med det samme reklameres hos omdelere, og du bedes omgående at kontakte os. Hvis du forsømmer at reklamere eller tage kontakt til os, har dette ingen konsekvenser for dine lovbestemte krav og deres gennemførsel, især ikke dine garantirettigheder. Men du hjælper os med at kunne gøre vores egne krav gældende mod hhv. speditionen og transportforsikringen.


For erhvervsdrivende gælder:

Risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har udleveret genstanden til speditionen, fragtmanden eller en anden person eller institution, som skal gennemføre forsendelsen. Under købmænd gælder den i § 377 i den tyske handelslovbog (HGB) regulerede undersøgelses- og reklamationspligt. Hvis du undlader den deri regulerede meddelelse, gælder varen som godkendt, med mindre det handler om en mangel, som ikke kunne opdages ved undersøgelsen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtig har fortiet en mangel.


9. Garanti

Såfremt efterfølgende ikke udtrykkeligt er aftalt andet, gælder det lovbestemte mangelsansvar. For forbrugere er forældelsesfristen for mangelsansvar ved brugte genstande et år fra aflevering af varen.

For erhvervsdrivende er forældelsesfristen for mangelsansvar et år efter risikoovergang; de lovbestemte forældelsesfrister for regreskrav iht. § 478 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB) berøres ikke heraf.

Overfor erhvervsdrivende gælder som aftale om varens beskaffenhed kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelser, som er indgået i aftalen. Vi overtager intet ansvar for producentens offentlige udsagn eller andre reklameudsagn.

Hvis den leverede genstand er mangelfuld, yder vi over for erhvervsdrivende efter vores valg i første omgang garanti ved af afhjælpe manglen (udbedring) eller levering af en mangelfri genstand (erstatningslevering)

De ovenstående begrænsninger og fristforkortelser gælder ikke for krav pga. skader, som forårsages af vores repræsentanter eller medhjælpere

  • for skader på liv, legeme eller helbred
  • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svig
  • ved misligholdelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, som overhovedet først muliggør en forsvarlig opfyldelse af aftalen, og hvis overholdelse aftaleparten normalt kan stole på (kardinalpligter)
  • i forbindelse med en garantiforpligtelse, såfremt aftalt
  • såfremt produktansvarslovens anvendelsesområde gælder.

 

10. Produktansvar

For krav pga. skader, som forårsages af vores repræsentanter eller medhjælpere, er vi altid ubegrænset ansvarlige

  • for skader på liv, legeme eller helbred
  • ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
  • i forbindelse med en garantiforpligtelse, såfremt aftalt, eller
  • såfremt produktansvarslovens anvendelsesområde gælder.

 

Ved misligholdelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, som overhovedet først muliggør en forsvarlig opfyldelse af aftalen, og hvis overholdelse aftaleparten normalt kan stole på (kardinalpligter) ved let uagtsom misligholdelse ved os, vores repræsentanter eller medhjælpere, er ansvaret begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader.

Alle andre krav på skadeserstatning er udelukket.


11. Bilæggelse af tvister

Den Europæiske Kommission stiller en online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform) til rådighed, som du kan finde på ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er hverken forpligtet eller parat til at deltage i en tvistbilæggelse ved et voldgiftssted.


12. Afsluttende bestemmelser

Hvis du er erhvervsdrivende, gælder tysk lov med udelukkelse af UN-købeloven.

Hvis du er købmand i henhold til den tysk handelslovbog (HBG), juridisk person, der henhører under den offentlige ret, eller et offentligt ejet selskab, er det udelukkende vores hjemsted, der er værneting for alle stridigheder fra aftaler mellem os og dig.


Oplysninger om bortskaffelse af batterier/genopladelige batterier

Fordi der kan være indeholdt batterier og genopladelige batterier i vores pakker, er vi iht. tysk batterilov (BattG) forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende:

Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes i dagrenovationen, men du er forpligtet til at aflevere udtjente batterier og genopladelige batterier. Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer, som ved ikke korrekt opbevaring eller bortskaffelse kan skade miljøet eller dit helbred. Men batterier indeholder også vigtige råstoffer, som f.eks. jern, zink, mangan eller nikkel, og kan genbruges. Du kan enten returnere batterierne til os efter brugen eller aflevere dem gratis i nærheden af dig (f.eks. hos forhandlere eller kommunale indsamlingssteder eller vores forsendelseslager). Afleveringen hos forhandlere er herved for slutbrugere begrænset til gængse mængder samt til sådanne udtjente batterier, som forhandleren har eller har haft i sit sortiment.

Symbolet med den overstregerede skraldespand betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må bortskaffes i dagrenovationen. Under dette symbol finder du desuden de efterfølgende symboler med følgende betydning:

Pb: batteriet indeholder bly
Cd: batteriet indeholder cadmium
Hg: batteriet indeholder kviksølv

Du har set på