Fortrydningsvejledning

*** ANNULLERING AF VARELEVERING ***

Forbrugere har en fjorten dages fortrydelsesret.

Du er berettiget til at annullere denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen bestemt grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage regnet fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredje person, som ikke er transportøren, har modtaget varen.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Forbundsrepublikken Tyskland info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898-129) med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning at annullere denne aftale. Du kan anvende den nedenstående fortrydelsesformular hertil, men det er ikke obligatorisk. 

Printversion standard fortrydelsesblanket

For overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen angående udøvelse af fortrydelsesretten afsendes før udløb af fortrydelsesperioden.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis aftalen fortrydes, refunderer vi alle modtagne beløb, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger i forbindelse med valg af leveringsmetode ud over den billigste tilbudte standardlevering), uden ugrundet ophold og senest fjorten dage regnet fra den dato, hvor vi informeres om beslutningen om fortrydelse af aftalen. Denne refusion vil ske via samme betalingsmetode, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt; der vil under ingen omstændigheder blive tilskrevet gebyr for sådan refusion. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt, der kommer først.

Du skal straks og altid senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen, returnere eller overgive varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne, inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder udgifterne i forbindelse med returnering af varerne. Ved varer, som på grund af deres beskaffenhed ikke kan returneres med normal post, er udgifterne 39 EUR. Du skal betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til, at du har håndteret varerne på en måde, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion. 

Der er ingen fortrydelsesret ved følgende aftaler:

Aftaler til levering af varer, som ikke er præfabrikerede og er specialfremstillet efter kundens specifikke ønsker, hvis færdiggørelse bestemmes af kundens individuelle valg eller beslutning eller som er skræddersyet til kundens behov.

Aftaler til levering af varer, som hurtigt fordærves, eller hvis udløbsdato hurtig overskrides.

Aftaler til levering af forseglede varer, der af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager ikke bør åbnes, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering.

Aftaler til levering af varer, som på grund af deres beskaffenhed blev uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen.

Aftaler til levering af alkoholske drikke, hvor prisen blev aftalt ved indgåelse af aftalen, men som kan leveres tidligst 30 dage efter indgåelse af aftalen, og hvis aktuelle værdi afhænger af prisudsving, som leverandøren ikke har indflydelse på.

Aftaler til levering af lyd- og videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering.

Aftaler til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler.

Aftaler til levering af varer, hvor prisen er afhængig af prisudsving på finansmarkedet, som leverandøren ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden for fortrydelsesfristen.

*** SLUT ANNULLERING AF VARELEVERING ***

*** ANNULLERING AF SERVICEYDELSER *** 

Du er berettiget til at annullere denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen bestemt grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage efter aftalens indgåelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Forbundsrepublikken Tyskland info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898-129) med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning at annullere denne aftale. Du kan anvende den nedenstående fortrydelsesformular hertil, men det er ikke obligatorisk.

Printversion standard fortrydelsesblanket

For overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen angående udøvelse af fortrydelsesretten afsendes før udløb af fortrydelsesperioden.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis aftalen fortrydes, refunderer vi alle modtagne beløb, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger i forbindelse med valg af leveringsmetode ud over den billigste tilbudte standardlevering), uden ugrundet ophold og senest fjorten dage regnet fra den dato, hvor vi informeres om beslutningen om fortrydelse af aftalen. Denne refusion vil ske via samme betalingsmetode, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt; der vil under ingen omstændigheder blive tilskrevet gebyr for sådan refusion.

Hvis du ønsker, at virksomheden skal begynde at levere serviceydelsen, inden fortrydelsesretten er udløbet, så skal du betale et rimeligt beløb, som svarer til den del af serviceydelsen, som er udført indtil det tidspunkt, hvor vi bliver informeret om at du vil udøve din fortrydelsesret, i forhold til det samlede omfang af den aftalte serviceydelse. 

*** SLUT ANNULLERING AF SERVICEYDELSER ***

Du har set på