Gør brug af de mange prisfordele ved alle produkter i eibabo®-shoppen

Gør brug af de mange prisfordele ved alle produkter i eibabo®-shoppen. I årets løb tilpasses priserne til konkurrenternes priser i de respektive lande (stiger til dels betydeligt). Aktuelt har alle eibabo® landeshops endnu meget billige priser på grund af de meget lave priser på det tyske marked. Især omkostningsintensive anskaffelser kan derfor betale sig.