eibabo® - Ændringer af EU-direktivet om betalingstjenester

Den Europæiske Unions 2. direktiv om betalingstjenester (PSD2), som har til formål at gøre betalinger i Europa mere sikre, komfortable og innovative, har været på plads siden 13.01.2018. Det indeholder en grundig godkendelse af kunder (SCA), som bliver obligatorisk den 14. september 2019. For online betalinger skal kunderne bevise deres identitet gennem mindst to af følgende tre uafhængige elementer:

- ved noget, de ved (password eller PIN-kode)
- ved noget, der er i deres besiddelse (et kort, en mobiltelefon)
- ved noget, der definerer dem (biometriske kendetegn såsom fingeraftryk eller irisgenkendelse)

Der vil helt sikkert være mange butikssystemer, der skal have gennemført rettelser i deres betalingssystemer. Også her vil det være interessant at se, om dette nye direktiv rent faktisk vil være mere sikker, mere komfortabel og innovativ efter implementeringen, og hvorvidt det vil påvirke brugbarheden negativt.