eibabo® shopping - så billigt som aldrig før…

Priserne er nu så lave som de længe ikke har været. Vi har gennemført omfattende prisnedsættelser, der i forbindelse med momssænkningen i Tyskland pr. 01. juli 2020 byder på betydelige sparemuligheder, som ikke fandtes tidligere.

Den gennemsnitlige besparelse udgør nu ca. 5,2% og afhængig af producent og artikel endda op til 10%. Et ideelt tidspunkt for at gøre større anskaffelser.